Katarzyna Moczulska

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – 2012-2019

Psycholog i Koordynator procesu terapii, Niepubliczne Przedszkole i Szkoła
dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu “Przystanek Przedszkolak”
i “Przystanek Szkoła”, Kraków:
✓ Superwizja zespołu nauczycieli i specjalistów w ich codziennej pracy z dziećmi
ze spektrum autyzmu
✓ Terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
✓ Badania psychologiczne testami: WISC-R, Stanford-Binet 5, Leiter – 3, Columbia,
PEP-R
✓ Wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w ramach
programu “Przystanek Rodzic”: prowadzenie szkoleń i warsztatów, grupa
wsparcia dla rodziców małych dzieci z diagnozą ASD, praca z rodzinami
(programy terapeutyczne)
✓ Szkolenie specjalistów w zakresie terapii osób z ASD
✓ Planowanie, przeprowadzanie, ewaluacja programów edukacyjnych
i terapeutycznych dla podopiecznych przedszkola i szkoły

2013-2020
Psychoterapeuta, zespół gabinetów prywatnych „Pomocna dłon”, Kraków:
✓ Psychoterapia indywidualna, grupowa, par i rodzin

EDUKACJA – 2007-2012

Psychologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
✓ I specjalizacja: Psychologia kliniczna – Psychoterapia Zaburzeń
Psychicznych
✓ II specializacja: Psychologia stosowana – Doradztwo Zawodowe
2011-2015
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
2016-2018
Systemowa Terapia Rodzin, Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin “Na szlaku”, Kraków

WYBRANE STAŻE, KURSY I SZKOLENIA

✓ 3 mies. staż, Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych,
Kraków
✓ 4 mies. staż, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami
Rozwoju, Kraków
✓ Picture Exchange Communication System (Pyramid Educational
Consultants of Poland)
✓ Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób
niemówiących – AAC (Fundacja „Mówić bez Słów”)
✓ MAKATON Program Rozwoju Komunikacji (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM)
✓ Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja Synapsis)
✓ Zachowania trudne – teoria I praktyka (Centrum Terapii SOTIS)

ZAINTERESOWANIA

Podróże | Camino de Santiago | Sport (jogging, joga) | Literatura faktu i reportaże | Filmy

Izabela Cieślik

Obrazek

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej.

W trakcie trwania studiów magisterskich swoje doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kostrzynie nad Odrą.

Swoją wiedzę wzbogacam poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:

– „ Trener nauki czytania globalnego i sylabowego”
– „ Metoda Dobrego Startu I stopnia”
– „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty”
– „Terapia pedagogiczna”
– „ Trening Grafomotoryczny – Instruktor Grafomotoryki I oraz II stopnia”
– „ Trening umiejętności społecznych I oraz II stopnia”
– „ Spektrum autyzmu u dzieci. Wczesna diagnoza i wsparcie.”
– „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa”
– „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych”

Wiem , że do osiągnięcia sukcesu wychowawczego potrzebna jest długa, konsekwentna i ciężka praca oraz współpraca terapeuty i rodzica.

 

mgr Barbara Jaroszewska

Obrazek

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS wz. we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia.

Prowadzę działalność terapeutyczną, pracując indywidualnie z klientami oraz rodzinami.

Byłam również psychologiem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a także w szkołach podstawowych, gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami i nauczycielami.

Podczas swojej pracy terapeutycznej prowadzę spotkania indywidualne oraz grupowe, gdzie wspólnie z klientami staramy się rozwiązywać problemy emocjonalne, społeczne, wychowawcze i inne.

W swojej pracy bardzo duży nacisk kładę na dostosowanie metod do wieku klientów oraz zbudowaniu zaufania i relacji. Staram się koncentrować na zasobach, mocnych stronach klientów i wykorzystywać je do poprawy jakości ich życia, dlatego bliska jest mi praca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Moje motto to słowa Miltona H. Ericksona:
„Człowiek jest jak żaglowiec.
Ma swój ster i wszystko co potrzebne, żeby popłynąć.
Terapeuta, nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.”

Korzystam też z technik Dialogu motywującego i podejścia poznawczo-behawioralnego.

Chętnie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę. Ważny jest dla mnie rozwój zawodowy, dlatego brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in.:
– ”I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”
– „Dialog motywujący”
– „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”
– „Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie”
– „Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga”

oraz wielu innych mających na celu podniesienie jakości współpracy z klientami – zarówno tymi młodszymi, jak i dorosłymi.

Hincyngier Wojciech

Obrazek

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, „Stowarzyszeniu SOS dla Rodziny” w Szczecinie, w Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.
W swojej pracy zajmuję się m.in. przeprowadzaniem diagnoz dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz terapii indywidualnych. Tworzę i realizuję warsztaty psychoedukacyjne dla osób w różnych grupach wiekowych. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach a także w warsztatach rozwojowych. W swojej pracy wykorzystuję różne nurty, m.in terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię systemową, dialog motywujący a także elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Ewelina Sobczak

Obrazek

Nazywam się Ewelina Sobczak. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem współorganizującym proces kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą.

Ukończyłam studia :
– magisterskie na kierunku Pedagogika- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– licencjackie na kierunku Pedagogika- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

W trakcie trwania studiów zdobywałam doświadczenie jako praktykantka w żłobku, przedszkolach, szkołach i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zarówno w Poznaniu, jak i w Kostrzynie nad Odrą.

Stale doskonale swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, warsztatach, webinarach, m.in.:
– „Autyzm a afazja”,
– „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole”,
– „Terapia przez zabawę. Jak w zabawie wspierać emocje i samooceną dziecka?”,
– „ Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”,
– „Niezbędnik trenera TUS”,
– „Praca z dzieckiem nieśmiałym”,
– „Edukacja dziecka z FASD: co nauczyciel powinien wiedzieć”,
– „Praca nad normami społecznymi”,
– „Od złości do samodzielności, czyli jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka”,
– „Edukacja to komunikacja” II Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu.

Marta Begol

Obrazek

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz logopedii w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej
w Kostrzynie nad Odrą jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W tej samej placówce miałam również okazję rozwijać swoje umiejętności jako logopeda szkolny. W dalszym ciągu planuję poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach
i innego rodzaju formach doskonalenia mojego warsztatu pracy.

mgr Małgorzata Głodek – Zarębska

Obrazek

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym i terapeutą środowiskowym.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004-2009) oraz 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2009-2013). A w 2016 roku zdając w Kołobrzegu egzamin potwierdzający moje umiejętności uzyskałam certyfikat terapeuty środowiskowego.
Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Dbając o jakość swojej pracy psychoterapeutycznej regularnie od 2009 roku korzystam z superwizji. Aktualnie w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym u certyfikowanego superwizora. Pracując zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi przestrzegam Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz Kodeksu etyki psychoterapeuty PTPPd.
Doświadczenie zawodowe:

  • psycholog w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (od sierpnia 2009 roku);
  • psycholog/psychoterapeuta w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Świebodzinie, Międzyrzeczu, Sulechowie i Gorzowie Wielkopolskim;
  • prywatna praktyka w zakresie psychoterapii, diagnostyki psychologicznej, pomocy psychologicznej i psychoedukacji;
  • psycholog/psychoterapeuta/terapeuta środowiskowy w Zespole Leczenia Psychiatrycznego Środowiskowego w Międzyrzeczu (od 2014 roku);
  • psycholog/psychoterapeuta/terapeuta środowiskowy w Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii, Dr Joanna Wichlińska-Pakirska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą (od lutego 2021 roku).

Mam to szczęście, że moja praca mnie pasjonuje, więc z przyjemnością poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach i sympozjach, m.in.:
– „Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dziećmi”,
– „Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku 1,5 – 3 lata”,
– „Trener umiejętności społecznych”,
– „Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę”,
– „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”,
– „Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania. Teoria i praktyka”,
– VIII Konferencja PTPPd „Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży w młodych dorosłych”,
– „O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać i jak wspierać rozwój dziecka”,
– „Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci”,
– II Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Świat w dziecku – dziecko w świecie”,
– II Konferencja Dolnośląskiego Oddziału PTPPd pt.: „Pasje. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej”,
– Kurs Diagnostyki i Terapii deficytów poznawczych u chorych na schizofrenie,
-VI Konferencja PTPPd pt.: „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” ,
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Oblicza Psychoterapii: Symbol Ciało Duchowość – Sandplay Therapy w leczeniu zaburzeń psychicznych i wsparciu rozwoju” ,
– I Psychoterapeutyczna Konferencja Naukowa pt.: „Odtwarzanie relacji z pierwotnymi obiektami w procesie terapeutycznym a korektywne doświadczenie”,
– „Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Piramid Barwnych”,
– „Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Drzewa”,
– „Nowe podejście do patofizjologii i leczenia depresji”.

mgr Alicja Mackiewicz

Obrazek

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyła 4 -letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu oraz Diagnozę Psychologiczną w Praktyce Klinicznej na SWPS w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz wieloletniej pracy na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., pracując głównie z pacjentami doświadczającymi kryzysów adaptacyjnych, zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń nastroju.
Od lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, pracując indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Pomaga osobom cierpiącym z powodu chorób i zaburzeń psychicznych m.in.: zaburzeń afektywnych, lękowych, somatyzacyjnych oraz zaburzeń osobowości.
Udziela także porad i wsparcia osobom znajdującym się w trudnych kryzysowych sytuacjach życiowych spowodowanych różnymi nagłymi zmianami życiowymi bądź długotrwałym stresem .

mgr Jolanta Kruszakin

Obrazek

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, interwentem kryzysowym i coachem.

Jestem absolwentką Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) i certyfikowanym superwizorem z zakresu interwencji kryzysowej (Certyfikat Prowadzenia i Superwizowania Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).  Ukończyłam podyplomowe studia „Podstawy systemowej terapii rodzin” w Collegium Medicum UJ.

Prowadzę konsultacje, psychoterapię i interwencję kryzysową dla nastolatków i dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Wspieram osoby znajdujące się w trudnych kryzysowych sytuacjach życiowych, spowodowanych różnymi nagłymi zmianami życiowymi, bądź długotrwałym stresem. Pomagam osobom cierpiącym z powodu lęków, depresji, objawów nerwicowych, zaburzeń osobowości.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Od 2002 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, pracując indywidualnie z osobami dorosłymi i prowadząc terapię par/małżeństw. Do 2019 r. prowadziłam  gabinet w Krakowie, a od tego czasu przeprowadziłam się i działam w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach.

Jestem także certyfikowaną trenerką (MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications) i coachem (ACC, ICF, Erickson College International). Od ponad 20 lat w ramach współpracy z firmami szkoleniowo-doradczymi wspieram rozwój organizacji. Interesuję się systemowym podejściem do organizacji, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi i relacjami z klientami, efektywnością osobistą i stresem osób tworzących zespół.

W ramach rozwoju zawodowego ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, zarówno z obszaru psychoterapii, jak i  trenersko-coachingowych. Regularnie biorę udział w Konferencjach, Sympozjach, itp. Zjazdach branżowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej Vivos Voco.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w:

– 1998-2004 – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niepołomicach, jako psycholog,

– 1998-2016 – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, jako psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, konsultant,

– 2015-2019 – Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, jako psycholog, psychoterapeuta,

– 2015-2020 – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, jako wykładowca,

– 2019- nadal – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, jako psycholog,

– 2020-2021 – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, jako psycholog,

– 2021- nadal – Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia w Gorzowie Wielkopolskim, jako psycholog, psychoterapeuta,

– 2021 – nadal – Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą, jako psycholog, psychoterapeuta.