Diagnoza i Opiniowanie

DIAGNOZA I OPINIOWANIE

ADIAGNOZAI OPINIOWANIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmuje się diagnozą trudności i uzdolnień dzieci i młodzieży. Działania diagnostyczne opieramy na najnowszych specjalistycznych narzędziach badawczych, dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i dysleksji rozwojowej. Systematycznie zaopartujemy się w najbardziej aktualne testy diagnostyczne, pomoce dydaktyczne i badawcze. Nasi Specjaliści podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach, uzyskują certyfikaty kompetencji diagnostycznych w określonych narzędziach badawczych.

Zawsze staramy się, aby diagnoza miała charakter interdyscyplinarny, aby wnikliwą obserwację trudności dziecka rozpatrywać na wielu płaszczyznach.

Oferujemy:

• diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)

• badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi

• diagnozę inteligencji

• diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku,odroczeniu obowiązku szkolnego lub wczesniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)

• diagnozę logopedyczną

• diagnozę preferencji edukacyjno–zawodowych

• diagnozę w kierunku uzdolnień

• diagnozę stanu emocjonalnego

• diagnozę relacji rodzinnych

• diagnozę uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa

• diagnozę stanu psychicznego

• diagnozę preferencji zawodowych dla młodzieży

BSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI+48 513 85 88 82ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ

CZAKRES USŁUGPORADNI

  • WWR,
  • Neuroterapia,
  • Diagnoza i opiniowanie,
  • Terapia SI,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia logopedyczna,
  • Terapia psychologiczna,
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
  • Psychoterapia rodzin,
  • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.