WWR

WWR

ATERAPIAWWR

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi płatne i BEZPŁATNE (!) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Podstawą do przyjęcia na bezpłatną terapię jest aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

W ramach terapii WWR oferujemy :

 •  terapie psychologiczną
 • terapię pedagogiczną, w tym oligofrenoterapię
 • terapię logopedyczną
 •  neuroterapię , w tym EEG BIOFEEDBACK I TERAPIĘ TOMATISA
 •  terapię ręki
 • psychoedukację i wsparcie terapeutyczno- wychowawcze dla rodziców
 •  terapię Integracji Sensorycznej
 • coaching rodzicielski
 •  terapię metodami Dobrego Startu, Szkoły Krakowskiej , W. Scherborn , Knillów, Denisona i in.

 

Na bezpłatne zajęcia WWR jest ograniczona liczba miejsc. Nabór trwa cały rok.

 

BSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI+48 513 85 88 82ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ

CZAKRES USŁUGPORADNI

 • WWR,
 • Neuroterapia,
 • Diagnoza i opiniowanie,
 • Terapia SI,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Psychoterapia rodzin,
 • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.