Mediacje rodzinne

MEDIACJE RODZINNE

W Centrum prowadzimy mediacje rodzinne, również na zlecenie sądu.

Pomagamy:

• rozwiązać konflikty małżeńskie
• rozwiązać problemy wychowawcze z dziećmi
• stworzyć plan wychowawczy dla dzieci osób w trakcie rozwodu i po rozwodzie
• prowadzimy diagnozę więzi rodzicielskich i rodzinnych