Terapia logopedyczna

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

ATERAPIALOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Oddziaływania te mają na celu:

 • korygowanie zaburzeń mowy
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie funkcji pokarmowych
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:

 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
 • masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
 • elementy masażu C. Moralesa
 • elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
 • elementy globalnej nauki czytania G. Domana
 • elementy metody werbo – tonalnej
 • Pedagogika zabawy
 • Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
 • Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek, PECS, Metoda Tomatisa)

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

BSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI+48 513 85 88 82ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ

CZAKRES USŁUGPORADNI

 • WWR,
 • Neuroterapia,
 • Diagnoza i opiniowanie,
 • Terapia SI,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Psychoterapia rodzin,
 • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.