Centrum Badań

Diagnostyka psychologiczna związaną
z opiniowaniem i orzecznictwem psychologicznym.