Ewelina Sobczak

Nazywam się Ewelina Sobczak. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem współorganizującym proces kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą.

Ukończyłam studia :
– magisterskie na kierunku Pedagogika- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– licencjackie na kierunku Pedagogika- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

W trakcie trwania studiów zdobywałam doświadczenie jako praktykantka w żłobku, przedszkolach, szkołach i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zarówno w Poznaniu, jak i w Kostrzynie nad Odrą.

Stale doskonale swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, warsztatach, webinarach, m.in.:
– „Autyzm a afazja”,
– „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole”,
– „Terapia przez zabawę. Jak w zabawie wspierać emocje i samooceną dziecka?”,
– „ Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”,
– „Niezbędnik trenera TUS”,
– „Praca z dzieckiem nieśmiałym”,
– „Edukacja dziecka z FASD: co nauczyciel powinien wiedzieć”,
– „Praca nad normami społecznymi”,
– „Od złości do samodzielności, czyli jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka”,
– „Edukacja to komunikacja” II Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu.