Galeria

GALERIA ZDJĘĆ

Gabinet diagnostyczno psychiatryczny

Pracownia EEG BIOFEEDBACK

Pracownia badań kierowców

Szkolenie II stopienia z terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa

Gabinet Psychoterapii filia w Słubicach

Dyplomatorium studentów Ratownictwa Medycznego marzec 2018 Dr Joanna Wichlińska - Pakirska - dziekan WSZ, adiunkt

Gabinet terapii

Odwiedziny przedszkolaków z przedszkola Mali Europejczycy

Sala wczesnego wspomagania rozwoju

Szkolenie dotyczące trudności w nauce w Wildze pod Warszawą na zlecenie firmy Nowa Era

Sala EEG Biofeedback

Szkolenie z RODO

Pracownia Terapii Uwagi Słuchowej A. Tomatisa

Uprzejmie informujemy, że powyższe informacje i zdjęcia dzieci zostały zebrane w celu promocji poradni oraz w celach oświatowych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu realizacji zadań oświatowych poradni oraz promocji jej działań w środowisku lokalnym. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego są gromadzone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania.