FRIS

FRIS

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że od sierpnia 2019 nasza firma stała się oficjalnym Partnerem FRIS®️, a dr Joanna Wichlińska-Pakirska certyfikowanym Trenerem FRIS®️

Czy jest FRIS®️?
Badanie FRIS® – to nowe narzędzie rozwojowe dla menedżera, handlowca, specjalisty HR, osób poszukujących wiedzy o sobie, swoich mocnych stronach i potencjałach, szukających odpowiedzi jak skutecznie działać, tworzyć relacje społeczne i rozwiązywać problemy. Pozwala zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami i umiejętności współpracy w grupie.
Określa:
• Styl myślenia
• Styl działania
• Proces Grupowy
Badanie jest zaawansowanym narzędziem rozwojowym opartym na psychologii poznawczej, a zarazem prostym do zastosowania w zarządzaniu, sprzedaży, rekrutacji czy pracy grupowej i indywidualnej. Podnosi efektywność w procesach komunikacji, podejmowania decyzji, sprzedaży i zarządzania ludźmi i procesem. Można go wykonać indywidualnie jako element rozwoju osobistego lub dla całej grupy np. kadry kierowniczej, handlowców, danego działu, czy zespołów projektowych (czy zespół ma wszystkie elementy do osiągnięcia sukcesu?). Doskonałe narzędzie do pracy z klientami, pracownikami lub współpracownikami. Najbardziej efektywne jest wdrożenie przez całodniowy warsztat, który łączy nową wiedzę, ćwiczenia, psychologię i dobrą zabawę. Pracujemy inaczej niż większość trenerów i coachów na rynku, uczymy jak wykorzystać tą metodologię na co dzień w życiu i biznesie.
Pozwala określić:
• jak postrzegam świat?,
• jak rozwiązuję problem?
• jak reaguję?
• jaką role pełnię w zespole?
• dlaczego możemy w grupie powodować konflikty? Tak MY!
Badanie szczególnie polecane dla menedżerów, handlowców, liderów projektów oraz wszystkich, którzy poprzez rozwój osobowości chcą osiągać lepsze wyniki oraz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne.

  • Czym jest Styl Myślenia ?
    Opisany jest przez jedną dominującą i niezmienną perspektywą.
    W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.
  • Czym jest Styl Działania ?
    Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.
    Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

MODEL FRIS®

Perspektywa faktów – ZAWODNIK
Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych. Styl Logiczny: określa jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje jedno proste rozwiązanie, szybko dąży do jego realizacji.

Perspektywa relacji – PARTNER
Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty o zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny. Styl Intuicyjny: określając swój cel uwzględnia z kim/czym jest powiązany.

Perspektywa idei – WIZJONER
Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności. Styl Lateralny:Rozpatruje problem w ujęciu globalnym, znajduje wiele zupełnie odmiennych alternatyw, skłonny do zmiany strategii.

Perspektywa struktur – BADACZ
Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów. Styl Analityczny: Rozpoczyna od zebrania dużej liczby informacji, kategoryzuje je i analizuje, dąży do optymalnego rozwiązania uwzględniającego wszystkie przypadki.

Warsztaty FRIS® to podróż w odkrywanie samego siebie w interakcji do tego co nas otacza.
Proponujemy następujące programy biznesowe:

1. FRIS® MANAGEMENT – jak zwiększyć efektywność swoją i zespołu?
• Styl myślenia – zarządzanie przez odczytywanie niezbędnych informacji, aktywny feedback oraz niwelowania barier komunikacyjnych.
• Styl działania – na co w działaniu zwracam najbardziej uwagę? Co jest potrzebne aby osiągać wyniki?
• Jak kształtować procesy w firmie i jak lepiej dobierać ludzi do pracy. Kiedy proces jest efektywny.
• Jak rozpoznawać lepiej predyspozycje pracowników?
• Praktyczna instrukcja obsługi
• Badania Stylu Myślenia Menedżera
2. FRIS® SELF Experience - rozwój umiejętności osobistych
3. FRIS® TEAMWORK – rozwój umiejętności pracy w grupie

Do czego możesz użyć swój raport FRIS i wiedzę, którą dzięki niemu zyskasz:
• do definiowania swoich celów, zgodnie ze swoimi predyspozycjami
• do poszukiwania obszaru pracy, w którym będziesz się spełniał
• możesz zamieść swój wyniki w sekcji „Wyniki testów” na LinkedIn lub w opisie Golden Line (otrzymasz też swój skrótowy wynik w formie linku)
• dołącz do swojego CV, żeby Twój przyszły pracodawca miał czarno na białym, że to właśnie Ciebie szuka
• do rozwijania kompetencji komunikacyjnych z innymi stylami
• do stworzenia sobie optymalnego środowiska funkcjonowania
• do sprawdzenia, z kogo pomocy potrzebujesz skorzystać lub jakie umiejętności potrzebowałbyś wyćwiczyć, by w końcu dokończyć projekt/cel/zrealizować marzenie.

Jeśli JESTEŚ ZDECYDOWANY/A, aby odkryć swoje mocne strony, dowiedzieć w jakim kierunku się rozwijać, jaka praca da Ci najwięcej satysfakcji oraz chcesz się dowiedzieć, jak porozumieć się z tymi, którzy myślą inaczej, zapraszamy Cię do badania.
Jakie kolejne kroki?
1. Skontaktuj się z nami
2. otrzymasz indywidualny link do kwestionariusza(link ważny 2 tyg), którego wypełnienie zajmie Ci ok 25 min
3. ważne, żebyś zadbał/a o komfortowe warunki – spokój, wykonanie w stanie względnego wypoczynku,
4. otrzymasz ode mnie Twój indywidaulny raport w ciągu 48h
5. zapoznaj się z raportem dokładnie (przeczytaj z 2 razy), a następnie skontaktuj się z naszym trenerem FRIS w celu omówienia raportu (czym szybciej na świeżo po przeczytaniu, tym lepiej)!