mgr Barbara Jaroszewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS wz. we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia.

Prowadzę działalność terapeutyczną, pracując indywidualnie z klientami oraz rodzinami.

Byłam również psychologiem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a także w szkołach podstawowych, gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami i nauczycielami.

Podczas swojej pracy terapeutycznej prowadzę spotkania indywidualne oraz grupowe, gdzie wspólnie z klientami staramy się rozwiązywać problemy emocjonalne, społeczne, wychowawcze i inne.

W swojej pracy bardzo duży nacisk kładę na dostosowanie metod do wieku klientów oraz zbudowaniu zaufania i relacji. Staram się koncentrować na zasobach, mocnych stronach klientów i wykorzystywać je do poprawy jakości ich życia, dlatego bliska jest mi praca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Moje motto to słowa Miltona H. Ericksona:
„Człowiek jest jak żaglowiec.
Ma swój ster i wszystko co potrzebne, żeby popłynąć.
Terapeuta, nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.”

Korzystam też z technik Dialogu motywującego i podejścia poznawczo-behawioralnego.

Chętnie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę. Ważny jest dla mnie rozwój zawodowy, dlatego brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in.:
– ”I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”
– „Dialog motywujący”
– „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”
– „Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie”
– „Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga”

oraz wielu innych mających na celu podniesienie jakości współpracy z klientami – zarówno tymi młodszymi, jak i dorosłymi.