O mnie

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam w pracy:

2003 - 2011- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko socjoterapeuta/psycholog

2008 - do dnia dzisiejszego Wyższa Szkoła Zawodowa (w Kostrzynie nad Odrą, w Gorzowie Wlkp.)- wykładowca, Adiunkt, 4-letnia kadencja Dziekana Wydziału Zdrowia

2003 - do dnia dzisiejszego Gabinet Psychoterapii, aktualnie Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- stanowisko- psycholog/psychoterapeuta/dyrektor

2007- do dnia dzisiejszego Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim i DPS w Kamieniu Wielkim – stanowisko psycholog

2011 - 2013- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko – psycholog

2004 - 2010- Punkt Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta – psychoterapeuta/psycholog

2010 - do dnia dzisiejszego- Poradnia Zdrowia Psychicznego- Poradnia Psychologiczna w przychodni Medicus w Kostrzynie nad Odrą


dr Joanna Wichlińska-Pakirska

• Z wykształcenia jestem mgr Socjologii, specjalizacja Doradztwo Psychospołeczne (Uniwersytet Szczeciński) oraz mgr Psychologii (SWPS w Warszawie).

• Ukończyłam także pełne 5-cio letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując umiejętności i uprawnienia Psychoterapeuty Psychodynamicznego. W tym zakresie posiadam kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w zakresie:
- psychoterapia dzieci i młodzieży indywidualna i grupowa
- psychoterapia dorosłych
- psychoterapia rodzin i małżeństw
- socjoterapia i trening interpersonalny

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, podlegam systematycznej, comiesięcznej obowiązkowej superwizji pracy psychoterapeutycznej w PCP w Szczecinie (ośrodek zamiejscowy KCP).

• Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w marcu 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności i kompetencje zawodowe zdobyłam również uprawnienia do:

- Psycholog Transportu (SWPS Poznań)- uprawnienia do badań kierowców i operatorów, wydawania opinii i orzeczeń, nr uprawnionego psychologa nadany przez Marszałka Województwa Lubuskiego 067/14F, nr pracowni F37/2014;

- Neuroterapeuta terapii EEG-Biofeedback (Warszawa);

- Terapeuta terapii uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa- stopień I i stopień II- posiadam najwyższe uprawnienia nadawane przez Instytut Mozart Brain Lab nv-Atlantis vzw w Belgii do prowadzenia diagnozy, terapii oraz tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta.

Podczas 15-letniej pracy zawodowej ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, w tym dwa roczne kursy kwalifikacyjne w Krakowie, których zakres obejmuje pracę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wsparcie, interwencję kryzysową oraz pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których wszystkich nie sposób jest w tym miejscu wymienić.

W pracy zawodowej zajmuję się głównie:

- psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych
- diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem do szkół i placówek oświatowych oraz w ramach psychologii transportu i BRD
- neuroterapią
- konsultacjami psychologicznymi
- prowadzeniem wykładów dla studentów, szkoleń, prelekcji i warsztatów
- prowadzeniem Poradni i Centrum: nadzorem pedagogicznym i merytorycznym oraz organizacją pracy specjalistów

Zrozum siebie i innych ludzi.
Specjalistyczny gabinet psychoterapii świadczy profesjonalną pomoc kierowaną do osób zainteresowanych podjęciem psychoterapii indywidualnej. W zawodzie pracuję od 2003 roku.
Moja praca z pacjentem polega na stopniowym dochodzeniu do źródła problemów, a następnie ich rozwiązywaniu.
Umożliwia to lepsze zrozumienie siebie i innych ludzi, poprawę relacji interpersonalnych oraz polepszenie jakości wielu sfer życia.

Usługi w zakresie:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia rodzinna
  • Diagnoza psychologiczna

ZAKRES
USŁUG

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA:

Kryzysy rozwojowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia łaknienia i uzależnienia psychiczne, zaburzenia osobowości, lęki oraz fobie.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA:

Kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze z dziećmi, rekonstrukcja rodziny, utrata bliskich.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

Diagnoza osobowości, rozwoju poznawczego (inteligencji), opiniowanie.

Skontaktuj się z nami:
tel: +48 609 75 78 75

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA  |  PSYCHOTERAPIA GRUPOWA  |  PSYCHOTERAPIA DZIECI  |  MŁODZIEŻY  |  DOROSŁYCH  |
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR  |  PSYCHOTERAPIA RODZINNA  |  SOCJOTERAPIA