opinie i orzeczenia

OPINIE I ORZECZENIA

W centrum prowadzimy pełną diagnozę stanu psychicznego i poznawczego osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Wykonujemy badania oraz wydajemy opinie na potrzeby instytucji, w tym ZUS, Sądów, Policji, Starostwa, ubezpieczalni itp.

Posiadamy uprawnienia diagnostyczne nadane placówkom publicznym oświatowym oraz uprawnienia diagnostyczne nadane przez marszałka Województwa Lubuskiego F37/2014.

Badamy:
- stan poznawczy (intelektualny)
- stan psychiczny
- relacje rodzinne i więzi emocjonalne
- zdolności psychomotoryczne