Izabela Cieślik

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej.

W trakcie trwania studiów magisterskich swoje doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kostrzynie nad Odrą.

Swoją wiedzę wzbogacam poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:

– „ Trener nauki czytania globalnego i sylabowego”
– „ Metoda Dobrego Startu I stopnia”
– „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty”
– „Terapia pedagogiczna”
– „ Trening Grafomotoryczny – Instruktor Grafomotoryki I oraz II stopnia”
– „ Trening umiejętności społecznych I oraz II stopnia”
– „ Spektrum autyzmu u dzieci. Wczesna diagnoza i wsparcie.”
– „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa”
– „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych”

Wiem , że do osiągnięcia sukcesu wychowawczego potrzebna jest długa, konsekwentna i ciężka praca oraz współpraca terapeuty i rodzica.