rodo

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO

W Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Dr Joanna Wichlińska- Pakirska
oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kostrzynie nad Odrą,
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Dr Joanna Wichlińska-Pakirska w Kostrzynie nad Odrą oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą, inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Wichlińska dostępna pod adresem e-mail a.wichlinska@op.pl .
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO. Dane osobowe przetwarzane są w naszej Placówce w celu realizacji zadań oświatowych szkoły oraz promocji jej działań w środowisku lokalnym. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego są gromadzone.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Dyrektor Placówki
Dr Joanna Wichlińska- Pakirska

Skontaktuj się z nami:
tel: +48 513 85 88 82

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA  |  PSYCHOTERAPIA GRUPOWA  |  PSYCHOTERAPIA DZIECI  |  MŁODZIEŻY  |  DOROSŁYCH  |
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR  |  PSYCHOTERAPIA RODZINNA  |  SOCJOTERAPIA