Katarzyna Moczulska

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – 2012-2019

Psycholog i Koordynator procesu terapii, Niepubliczne Przedszkole i Szkoła
dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu “Przystanek Przedszkolak”
i “Przystanek Szkoła”, Kraków:
✓ Superwizja zespołu nauczycieli i specjalistów w ich codziennej pracy z dziećmi
ze spektrum autyzmu
✓ Terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
✓ Badania psychologiczne testami: WISC-R, Stanford-Binet 5, Leiter – 3, Columbia,
PEP-R
✓ Wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w ramach
programu “Przystanek Rodzic”: prowadzenie szkoleń i warsztatów, grupa
wsparcia dla rodziców małych dzieci z diagnozą ASD, praca z rodzinami
(programy terapeutyczne)
✓ Szkolenie specjalistów w zakresie terapii osób z ASD
✓ Planowanie, przeprowadzanie, ewaluacja programów edukacyjnych
i terapeutycznych dla podopiecznych przedszkola i szkoły

2013-2020
Psychoterapeuta, zespół gabinetów prywatnych „Pomocna dłon”, Kraków:
✓ Psychoterapia indywidualna, grupowa, par i rodzin

EDUKACJA – 2007-2012

Psychologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
✓ I specjalizacja: Psychologia kliniczna – Psychoterapia Zaburzeń
Psychicznych
✓ II specializacja: Psychologia stosowana – Doradztwo Zawodowe
2011-2015
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
2016-2018
Systemowa Terapia Rodzin, Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin “Na szlaku”, Kraków

WYBRANE STAŻE, KURSY I SZKOLENIA

✓ 3 mies. staż, Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych,
Kraków
✓ 4 mies. staż, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami
Rozwoju, Kraków
✓ Picture Exchange Communication System (Pyramid Educational
Consultants of Poland)
✓ Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób
niemówiących – AAC (Fundacja „Mówić bez Słów”)
✓ MAKATON Program Rozwoju Komunikacji (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM)
✓ Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja Synapsis)
✓ Zachowania trudne – teoria I praktyka (Centrum Terapii SOTIS)

ZAINTERESOWANIA

Podróże | Camino de Santiago | Sport (jogging, joga) | Literatura faktu i reportaże | Filmy