Psychotesty

PSYCHOTESTY

Pracownia Badań Psychologicznych

Pracownia CBPiP w Kostrzynie nad Odrą wyposażona jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, w tym Test2Drive. Wszystkie urządzenia wykorzystywane podczas badań są zgodne z metodyką badań psychotechnicznych. Usytuowanie pracowni oraz odpowiednie umeblowanie zapewniają komfort badań. Stosowane testy psychologiczne posiadają licencję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Badania w naszej pracowni prowadzone są sprawnie i bezstresowo, a posiadane przez nas kompetencje zawodowe oraz cechy osobowe zapewnią Państwu najwyższą jakość i komfort usług oraz rzetelność procesu diagnostycznego i wystawianych zaświadczeń i orzeczeń.

Pracownia jest wpisana pod numerem F37/2014 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Psycholog Transportu, dr Joanna Wichlińska-Pakirska posiada numer ewidencji prowadzonej prze marszałka Województwa Lubuskiego jako psycholog uprawniony do prowadzenia badań z zakresu transportu i medycyny pracy 067/14F.

Przeprowadzamy badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu i psychologii pracy dla:

  • kierowców kat. C
  • kandydatów na kierowców kat . C
  • kierowców samochodów służbowych, w tym kat. B
  • kierowców TAXI
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • kierowców zawodowych
  • kierowców skierowanych przez Starostę lub Policję po przekroczeniu dozwolonej liczby punktów karnych, po odebraniu prawa jazdy za prowadzenie pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu, w tym kierowców kat. B
  • operatorów maszyn i urządzeń
  • operatorów wózków jezdniowych, suwnic itp.
  •  wysokościowe powyżej 3 metrów itp.

Jak przygotować się na badanie psychologiczne kierowcy i operatora maszyn?

Na badanie należy zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub paszport- Dokument ten jest niezbędny w celu potwierdzenia tożsamości osoby badanej
• prawo jazdy (kierowcy)
• skierowanie na badanie - Jeżeli zostało wydane np: przez pracodawcę, policję, Starostę lub lekarza
• okulary lub soczewki

Pamiętaj !
• Przystępując do badań musisz być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
• Zmęczenie, brak snu, czy choroba w sposób istotny wpływają na obniżenie umiejętności analizy oraz czasu reakcji. Nie spożywaj także alkoholu (ani innych substancji psychoaktywnych) przynajmniej 1 dzień przed badaniem
• Część zadań opiera się na postrzeganiu wzrokowym, dlatego należy bezwzględnie pamiętać o zabraniu odpowiednich okularów lub soczewek.