mgr Patrycja Chałupka

Wykształcenie
• studia magisterskie: Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• studia licencjackie: Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • szkolenie Makaton I stopień
 • program szkoleniowy Akademia Dalej Razem, na który składały się następujące szkolenia:
  • Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
  • Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi?
  • Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
  • Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
  • Jak kształtować umiejętności społeczne osób z Zespołem Aspergera w ramach treningu grupowego?
  • Jak organizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z Zespołem Aspergera?
  • Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
  • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
  • Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?
 •  Metodyka zajęć muzyczno-rytmicznych w przedszkolu
 • Szkolenie PECS – Poziom 1

Szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania