mgr Honorata Szypułka

2010 – 2011 Studia Podyplomowe UW Wydział Psychologii
Kierunek – Psychologia Sądowa

2003 – 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
kierunek – Psychologia
specjalność – Psychologia zdrowia i psychoterapia

SZKOLENIA I KURSY

03.2014 Opiniowanie Psychologiczno – Pedagogiczne
02.2013 Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii – I stopień

04.2012 Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

11.2011 Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie przebywającym w placówce opiekuńczo-
wychowawczej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
02.2010 Godność Dziecka – Konferencja Rzecznika Praw Dziecka
03.2010 Podnoszenie kompetencji wychowawczych i organizacyjnych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych”- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
05.2010 Indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie w warunkach placówki opiekuńczo- wychowawczej
03.2009 „Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Debriefing psychologiczny po zdarzeniu traumatyczny” – Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu
06.2009 „Szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
w Słubicach
10.2009 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – ku skutecznemu systemowi” – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.