mgr Marta Strelczuk

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Filologii polskiej w specjalności: językoznawcza, studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej w specjalności: Logopedia i Terapia Pedagogiczna z Glottodydaktyką oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Terapia Pedagogiczna.

Podczas studiów czynnie działałam jako wolontariusz w Szczecińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a także uczestniczyłam w projekcie „Droga do Witnicy”, jako redaktorka oraz korektorka tekstów.

Brałam udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach doskonalących moje umiejętności zawodowe, wśród których są:

  •  Szkolenie: Pedagogiczne i psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem dyslektycznym
  • Szkolenie: Drama Stosowana
  • Szkolenie: Choreoterapia
  • Kurs: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapii
  • Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • Konferencja: O prawie dziecka do wyrażania własnego zdania
  • Konferencja: Dzień Mózgu
  • Warsztaty „Formy teatralne w pracy z osobami z niepełnosprawnością”.

Obecnie jestem pracownikiem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CBPiP oraz członkiem Zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.