mgr Elżbieta Mikłasz-Schab

Wykształcenie:

W latach 2002-2007 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika pracy socjalnej resocjalizacyjna.

W latach 2005-2007 ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W 2009 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Mediator w Sytuacjach Kryzysowych w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Ukończyłam także różne formy doskonalenia zawodowego, m.in.:

– Seminarium: Jak rozmawiać z uczniami o nałogu palenia?
– Szkolenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki HIV/AIDS
– Szkolenie: Zespoły interdyscyplinarne. Budowanie partnerstw instytucjonalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– Szkolenie: Organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej
– Szkolenie trenerów powiatowych Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty – Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
– Szkolenie: Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jego funkcje
– Szkolenie: Wydawanie opinii i orzeczeń w kontekście obowiązujących przepisów prawa
– Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne Bateria-GIM w praktyce diagnostycznej
– Warsztaty: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna powiernikiem rodziców czy sojusznikiem szkoły?
– Szkolenie z zakresu Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
– Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aspekcie zastosowań kodeksu karnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
– 02.05.-07.05.2016 rok Szkolenie z metody profesora Alfreda Tomatisa ( poziom I pedagogiczny).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując:
2007 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/socjoterapeta
2014 – do dnia dzisiejszego- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/neuroterapeuta