mgr Anna Walczak

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, posiadam uprawnienia i kursy umożliwiające mi w pełni realizować moje ambicje i pasje zawodowe.

Ukończyłam następujące szkolenia i kursy doskonalące mój warsztat pracy oraz uprawniające mnie do wykonywania specjalistycznych terapii:

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego po zmianach- wskazówki metodyczne i organizacyjne (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.).
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
3. Metoda Dobrego Startu (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku) część superwizyjna, część praktyczna, część teoretyczna- posiadam wszelkie kompetencje do prowadzenia terapii tą metodą
4. Terapia pedagogiczna (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
5. Oligofrenopedagogika (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia u dzieci. Algorytm postępowania ratowniczego (Adamed Ratownictwo Specjalistyczne),
7. Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) moduł 1-4. Zabawy z gestem, muzyką, symbolem,
8. Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”),
9. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce- program szkoleniowy wg. integracji odruchów dr Sally Goddard (Instytut Neurofizjologii i Psychologii w Warszawie),
10. Metoda Knillów (EDUCO Centrum Szkoleń),
11. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
12. „Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?” (Stowarzyszenie Pomocy Osobą Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra),
13. Wprowadzenie w podstawy edukacji w dzikiej przyrodzie, (Szkoła Integralnej Edukacji Ekologicznej „Dzika Wiedza”, Hannover),
14. Terapia Neurobiologiczna prof. Dr hab. Jagoda Cieszyńska ( Portal Konferencje-Logopedyczne, Kraków),
15. „Symulacja rozwoju dziecka wg. Metody Krakowskiej”, Bydgoszcz,
16. „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Bydgoszcz,
17. Kinezjologia edukacyjna „Brian Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison ( Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów),
18. Terapia ręki I i II stopień, (SOYER centrum szkoleń, Poznań)- posiadam najwyższe możliwe kwalifikacje
19. Wczesne wspomaganie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach, (Oficyna MM, Poznań),
20. Metoda Dobrego Startu, (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
21. Program szkoleniowy Akademia Dalej Razem- cykl pełny:

• Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
• Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
• Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i ASD?
• Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
• Jak kształtować umiejętności społeczne osób z ZA w ramach treningu grupowego?
• Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z ZA?
• Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
• Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
• Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra.