Niepubliczna Poradnia Psycholoiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia
Psycholoiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CBPiP dr Joanna Wichlińska-Pakirska,
ma swoją siedzibę w budynku CBPiP przy ul. Fabrycznej 1 w Kostrzynie nad Odrą,

WWR

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Terapia Pedagogiczna

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Neuroterapia

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Terapia Logopedyczna

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Diagnoza i opiniowanie

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Terapia Psychologiczna

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Terapia Sl

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Terapia dzieci i młodzieży

przykładowy tekst będzie tutaj, krótka informacja o wwr. przykładowy tekst będzie tutaj, krótka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, opiekunom prawnym i bliskim.

O Poradni

Nasza placówka istnieje od 2003 roku, wcześniej był to Gabinet Psychoterapii, który wraz z potrzebami pacjentów i klientów poszerzył znacznie swoją działalność tak, że od września 2014 roku uzyskał statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Nasza Poradnia działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Gorzowskiego pod numerem RSPO …….. Organem nadzorującym pracę Poradni jest Starosta Gorzowski. Podlegamy również kontroli merytorycznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

Cele i działania

Od początku istnienia celem działania naszej placówki jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci na każdym etapie ich życia.
Udzielamy wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, opiekunom prawnym i bliskim.

Skontaktuj się z nami:
tel: +48 609 75 78 75

WWR | NEUROTERAPIA | DIAGNOZA I OPINIOWANIE | TERAPIA SI | TERAPIA PEDAGOGICZNA | TERAPIA LOGOPEDYCZNA | TERAPIA PSYCHOLOGICZNA | PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY | PSYCHOTERAPIA RODZIN | SOCJOTERAPIA