mgr Ewa Gabrysiak

Wykształcenie:

Magister psychologii. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalność: kliniczna). W tym w latach 2011/2012 w ramach wymiany, studia na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek psychologia.

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek politologia, magister

Kurs kwalifikacyjny „Przygotowanie pedagogiczne”, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Studia Podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”, Uniwersytet Szczeciński

2015 r. ukończyłam kurs „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

• Dom Dziecka w Policach, psycholog.
• Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii dr Joanna Wichlińska-Pakirska, Kostrzyn nad Odrą, psycholog.
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- psycholog

Ukończyłam wiele kursów w zakresie pomocy psychologicznej i terapii dzieci i młodzieży.

• ADHD- kontrolowanie emocji w pracy z uczniem nadpobudliwym. ZCDN Szczecin.
• Jak pracować z uczniem z problemami emocjonalnymi? ZCDN Szczecin.
• Szkolenie – „Terapia kognitywna: techniki terapeutyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu”, Fundacja Prodeste, Opole.
• Szkolenie – „Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis.
• Szkolenie – „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis.
• Szkolenie – „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis.
• Warsztat psychologiczny- „Zanim będzie za późno-samobójstwa i samookaleczenia uczniów”, WOM w Gorzowie Wlkp.
• Szkolenie – „Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole-od diagnozy do rozwiązania problemów”, WOM w Gorzowie Wlkp.
• Kurs doskonalący I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.
• Szkolenie „Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży”, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” w Warszawie.